Wettelijke inlichtingen

Identificatiegegevens

Het kantoor Dayez Geassocieerde Advocaten is een feitelijke vereniging.

De vereniging is ingeschreven in de Kruispuntbank van de Ondernemingen onder het nr. 0833 091 527.

Ze heeft haar maatschappelijke zetel te 1030 Schaarbeek, Eugène Smitsstraat 28-30.

Ten gevolge van de inwerkingtreding van de programmawet van 30 juli 2013 (B.S. 1 augustus 2013), die de btw-vrijstelling voor advocaten heeft afgeschaft, is het kantoor onderworpen aan de btw. Het btw-nr. van het kantoor is : BE 0833.091.527.

 

Beroepsregels

Alle advocaten van het kantoor zijn lid van hetzij de Franse orde van advocaten bij de balie te Brussel hetzij de Nederlandse orde van advocaten bij de balie te Brussel. Ze zijn onderworpen aan de deontologische regels van deze ordes. Deze regels kunt u raadplegen op de websites www.barreaudebruxelles.be en www.baliebrussel.be.

 

Beroepsaansprakelijkheid

De beroepsaansprakelijkheid van de advocaten van het kantoor is verzekerd via de orde van advocaten waartoe zij behoren. Voor de advocaten ingeschreven bij de Franse orde van advocaten is de verzekeraar de NV Ethias. Voor de advocaten ingeschreven bij de Nederlandse orde van advocaten is de verzekeraar de NV Amlin Europe. De dekking bedraagt 1.250.000 EUR per schadegeval.

 

Informatie en klachten

Indien u meer informatie wenst of een klacht heeft, kunt u zich richten tot één van de geassocieerde advocaten (Bruno Dayez, Patrick Masureel, Pascal Vanwelde of Damien Vanden Eynde) :

per gewone post op het adres : Eugène Smitsstraat 28-30, 1030 Brussel,

per fax op het nummer : 02 / 888 24 86,

per e-mail op het adres : voornaam.naam@dayez.be,

of per telefoon op het nummer : 02 / 242 69 32.