Vakgebieden

PERSONEN- EN FAMILIERECHT

Adoptie / Afstamming / Bescherming van meerderjarige onbekwamen / Feitelijke scheiding en echtscheiding / Huwelijk en wettelijke samenwoning / Internationaal familierecht / Jeugdrecht / Nalatenschappen / Onderhoudsbijdrage en onderhoudsuitkering / Ouderlijk gezag / Verbetering van akten van burgerlijke stand / Verblijfsregeling voor minderjarige kinderen / Vereffening-verdeling

 

VREEMDELINGENRECHT

Asiel en subsidiaire bescherming / Business immigration (arbeidsvergunning en arbeidskaart) / Erkenning van buitenlandse akten / Gezinshereniging / Nationaliteit / Niet-begeleide minderjarige / Verblijf als student / Visum / Voltrekking van huwelijk of van wettelijke samenwoning / Vrij verkeer van de werknemer / Werknemer zonder papieren

 

STRAFRECHT

Bijstand van zowel de betichte als de slachtoffers voor alle strafrechtbanken (hof van assisen, hof van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, correctionele rechtbank, raadkamer, politierechtbank, strafuitvoeringsrechtbank)

 

BURGERLIJK RECHT

Burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid / Consumentenrecht / Huur / Invordering van schuldvorderingen / Mede-eigendom / Verzekeringsrecht

 

FISCAAL RECHT

Erfbelasting / Lokale belastingen